ebank talentów

„e-Bank Talentów” to oglólnopolska edycja pierwszego w Polsce programu poszerzania kluczowych kompetencji w celu budowania kariery artysty muzyka.

Internet: od 11 lipca do 15 sierpnia

e-Bank Talentów to ogólnopolska edycja pierwszego w Polsce programu poszerzania kluczowych kompetencji w celu budowania kariery artysty muzyka.

Program ogólnopolski adresowany jest do wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz osób zainteresowanych promocją i rozwijaniem własnej działalności artystycznej mieszkających w Polsce. Udział w programie jest darmowy i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platform e-learningu. Zajęcia zostaną zarejestrowane (audio-wideo) i udostępnione nieodpłatnie na serwisie (Youtube, Vimeo oraz w pozostałych kanałach komunikacji „e-Banku Talentów”)

UDZIAŁ W KURSIE OBEJMUJE:

Indywidualne lekcje mistrzowskie

Każdy z uczestników otrzyma 5 pełnych godzin indywidualnych lekcji z pedagogiem realizowanych za pośrednictwem narzędzi e-learningu. (Szczegółowe wymagania sprzętowe oraz wytyczne patrz regulamin na stronie Aplikuj)

Warsztaty z prawa autorskiego

Wykłady z fizjoterapii oraz indywidualne konsultacje

Zajęcia z fizjoterapeutą współpracującym na co dzień z muzykami przybliżą uczestnikom programu wiedzę z zakresu fizjonomii ciała oraz możliwie efektywnego i organicznego gospodarowania jego siłą dla zoptymalizowania wyników własnej pracy z instrumentem.

ponad to otrzymasz możliwość uczestnictwa w zajęciach z:

 

  • PR-u i rozwoju osobistego;
  • współpracy z mediami;
  • spotkań z dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi;
  • radzenia sobie ze stresem;
  • radzenia sobie z agresją w sieci;
  • zajęciach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu powszechnie znanych kanałów promocji.

weź udział w
I edycji programu

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 czerwca 2020.
Zgłoszenie i udział w programie jest bezpłatny.

Partnerzy:

|

Partnerzy:

-